Đã đến lúc Việt Nam hạn chế giao thương với Trung Quốc?

Đã đến lúc Việt Nam hạn chế giao thương với Trung Quốc?

Diễn biến trên chính trường thế giới cho thấy cờ đang trong tay Mỹ chứ không phải Trung Quốc. Lựa chọn của Việt Nam với vai trò là quốc gia có vị trí chiến lược trong khu vực sẽ có ảnh hưởng lớn đến bản đồ chiến lược khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương cũng như vận mệnh tương lai của dân tộc....