Nỗi buồn cổ phiếu hạ tầng

Nỗi buồn cổ phiếu hạ tầng

Nhìn chung, thời điểm hiện tại thì “họ cổ phiếu” hạ tầng giao thông chỉ phù hợp với các nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Những gam màu trầm lắng

Những gam màu trầm lắng

Đó là bức tranh tổng quan về diễn biến trên thị trường chứng khoán trong những ngày gần đây.