Cổ phiếu ngân hàng hết thời?

Cổ phiếu ngân hàng hết thời?

Dù liên tục báo lãi nghìn tỷ trong 6 tháng đầu năm, tuy nhiên, giá cổ phiếu ngân hàng thời gian qua vẫn không được cải thiện nhiều. Không ít mã cổ phiếu...