Làng bất động sản “vào mùa” đón tân binh

Làng bất động sản “vào mùa” đón tân binh

Ninh Việt – Thanh Huyền | Năm tháng qua, mỗi ngày có thêm 17 doanh nghiệp bất động sản thành lập - con số cao nhất trong tất cả các ngành nghề - cho thấy thị trường bất động sản ngày càng trở thành mảnh đất màu...