Hơn 41 nghìn lượt hộ dân được vay vốn

.
Sáng 17-5, đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP Hà Nội chủ trì buổi họp quý I/2018 và triển khai nhiệm vụ quý II/2018.
Hon 41 nghin luot ho dan duoc vay von

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP Hà Nội, tính đến ngày 30-4-2018, tổng nguồn vốn huy động và nhận ủy thác tại Chi nhánh đạt 3.266 tỷ đồng, tăng 1.012 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, nguồn vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế là 699 tỷ đồng, tăng 350 tỷ đồng so với cùng kỳ; nguồn vốn huy động qua Tổ tiết kiệm và Vay vốn là 304 tỷ đồng, tăng 80 tỷ so với cùng kỳ; nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là 2.263 tỷ đồng, tăng 582 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu tổng dư nợ đến ngày 30-4-2018 của 15 chương trình tín dụng, có 7 chương trình tín dụng dư nợ lớn, chiếm tỷ lệ 99% trên tổng dư nợ, gồm các chương trình: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo chiếm 40%; giải quyết việc làm chiếm 37%; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chiếm 19%; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chiếm 2,4%; chương trình cho vay theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 29-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, thành phố được ngân sách trung ương phân bổ 50 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm, đã có hơn 41 nghìn lượt hộ dân được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội.

Trong quý II/2018, Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, trong đó, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu thành phố cân đối, bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo giai đoạn II; tổ chức giải ngân kịp thời vốn thu hồi cho vay quay vòng và vốn được bổ sung mới năm 2018 theo chỉ tiêu, kế hoạch được trung ương và thành phố giao; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn; phấn đấu thu hồi nợ quá hạn tồn đọng và có giải pháp ngăn ngừa phát sinh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng đầu năm. Những tháng cuối năm, ngoài phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, Ngân hàng Chính sách TP Hà Nội cần tập trung đẩy nhanh tốc độ cho vay hộ nghèo; đồng thời, Ngân hàng tăng cường làm việc với quận, huyện, nhất là những đơn vị chưa bố trí quỹ nguồn vốn ngân sách để có nhiều hộ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, phấn đấu thu hồi nợ quá hạn tồn đọng...

 

Quỳnh Dung
VietBao.vn
Nguồn: vietbao.vn