Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Mở rộng hợp tác quốc tế đảm bảo quyền lợi cho người lao động

(TBTCVN) - Thứ trưởng, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các đại biểu tham dự ASSA lần thứ 35.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các đại biểu tham dự ASSA lần thứ 35.

Với cương vị là Chủ tịch ASSA (Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á) nhiệm kỳ tới,
BHXH Việt Nam cũng như các thành viên ASSA sẽ nỗ lực trong các hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế, ký kết các hiệp định song phương và đa phương về BHXH, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

ASSA giúp hoàn thiện chính sách BHXH

Theo bà Nguyễn Thị Minh, BHXH Việt Nam chính thức gia nhập ASSA từ năm 1998. Trong suốt quá trình đồng hành cùng ASSA, BHXH Việt Nam luôn chủ động, tích cực tham gia trong mọi hoạt động của hiệp hội, đóng góp vào việc xây dựng trụ cột văn hóa - xã hội của cộng đồng ASEAN.

Là một trong những thành viên gia nhập ASSA ngay từ những ngày đầu, 20 năm qua, BHXH Việt Nam luôn chủ động, tích cực hợp tác với các tổ chức an sinh xã hội (ASXH) thế giới và khu vực, trên tinh thần học hỏi và chia sẻ các kinh nghiệm tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) với các tổ chức thành viên. Đến nay, BHXH Việt Nam đã 3 lần giữ chức Chủ tịch Hiệp hội và chủ trì tổ chức thành công 4 hội nghị ban chấp hành ASSA vào các năm 1999, 2002, 2005 và 2010. Theo nguyên tắc luân phiên, năm 2018, BHXH Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019.

Bà Nguyễn Thị Minh cho biết, thực tiễn 20 năm qua cho thấy, việc tham gia vào ASSA đã mang lại cho BHXH Việt Nam nhiều lợi ích quan trọng và thiết thực, góp phần hoàn thiện hệ thống BHXH, BHYT tại Việt Nam. Việc tăng cường phát triển các mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau với các tổ chức thành viên ASSA đã giúp BHXH Việt Nam bổ sung các kiến thức và kinh nghiệm quốc tế trong hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa quản lý ngành BHXH… Trên cơ sở đó, đề xuất và kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT của Việt Nam, nhằm phát triển sự nghiệp ASXH bền vững, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (DN)… Việc tham gia ASSA cũng giúp BHXH Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của ngành, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao...

Thúc đẩy ký kết các hiệp định song phương và đa phương 

Theo bà Nguyễn Thị Minh, hệ thống ASXH khu vực ASEAN đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, với rất nhiều thử thách do tác động từ Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) và quá trình tự do dịch chuyển lao động trong khu vực. Đối với Việt Nam, dự báo trong những năm tới, lực lượng lao động tăng bình quân hàng năm 1,28%, tương ứng 723 nghìn người/năm. Quy mô lực lượng lao động tăng từ 55,54 triệu người (năm 2016) lên 62 triệu người (năm 2025). Để đáp ứng nhu cầu việc làm cho người lao động, hàng năm, nền kinh tế cần tạo thêm khoảng 650 nghìn việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động. 

Tuy nhiên, cơ cấu lao động qua đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu thực tế, chưa cân đối giữa các ngành đào tạo. Đáng lưu ý, lao động được đào tạo trong các ngành kỹ thuật – công nghệ chiếm tỷ trọng thấp, do không đáp ứng được về kỹ năng sẽ dẫn đến tình trạng thất nghiệp, tạo ra sức ép về việc làm. Điều này đòi hỏi hệ thống ASXH quốc gia cần đào tạo mới, đào tạo lại, cung cấp các kỹ năng mới cho người lao động, để giảm áp lực lên hệ thống ASXH quốc gia. Những vấn đề như già hóa dân số, thiên tai thảm họa, nghèo đói, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng từ CMCN 4.0… đòi hỏi các chương trình ASXH phải được hoàn thiện, để đáp ứng với tình hình. Đặc biệt là tạo ra được hệ thống dịch vụ dễ tiếp cận đối với các nhóm lao động, nhóm dân cư, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương.

Bà Nguyễn Thị Minh cho biết, xác định được những vấn đề và thách thức trên, với cương vị là Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ tới, BHXH Việt Nam đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm để cùng các tổ chức thành viên giải quyết tốt các thách thức, góp phần bảo đảm ASXH trong tương lai. Theo đó, sẽ thay đổi, điều chỉnh chính sách; nghiên cứu tổ chức lại hệ thống quản lý và phục vụ người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dịch vụ; nỗ lực trong các hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế, ký kết các hiệp định song phương và đa phương nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Cùng với đó, BHXH tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ và học hỏi từ các chuyên gia, đối tác và tổ chức quốc tế; đề xuất, kiến nghị các bộ, ban, ngành liên quan chú trọng đào tạo cho người lao động nâng cao khả năng thích ứng với nền kinh tế việc làm phi biên giới, gia nhập khu vực việc làm chính thức.

Đồng thời, BHXH Việt Nam sẽ chú trọng tổ chức điều phối, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng đối tượng và diện bao phủ với các tổ chức thành viên ASSA; nỗ lực thúc đẩy các mối quan hệ song phương, đa phương giữa các thành viên ASSA; tăng cường kết nối giữa các thành viên của ASSA với Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA), nhằm mục tiêu phát triển ASXH bền vững vì một tương lai tươi sáng cho mọi người dân.

Từ ngày 18 đến 20/9/2018, BHXH Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành ASSA lần thứ 35 tại Nha Trang, Khánh Hòa; đồng thời tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập ASSA. “Cơ hội và thách thức của các hệ thống ASXH khu vực ASEAN trong bối cảnh CMCN 4.0 và tự do dịch chuyển lao động” là chủ đề của Hội nghị ASSA lần thứ 35. 
Mai Lâm
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn