Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông tin về tình hình hoạt động ngân hàng trong tuần từ 26/2 đến 2/3/2018. Theo đó, lãi suất giao dịch tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng giảm đáng kể, còn tỷ giá có xu hướng tăng.
LS
(ảnh minh hoạ: H.Y)

Về tình hình lãi suất, NHNN cho biết hiện mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,6 - 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn, và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3 - 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3 - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5 - 7,3%/năm. Lãi suất huy động USD của tổ chức tín dụng vẫn ở mức 0 %/năm. 

Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6 - 6,5%/năm đối với ngắn hạn. Các ngân hàng thương mại nhà nước áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9 - 10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8 - 9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3 - 11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4 - 5%/năm. 

Hiện lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8 - 6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8 - 4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5 - 6,0%/năm.

Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 162.072 tỷ đồng, bình quân 32.414 tỷ đồng/ngày, tăng 6.930 tỷ đồng/ngày so với tuần 21 – 23/02/2018. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 93.343 tỷ đồng, bình quân 18.669 tỷ đồng/ngày, tăng 4.286 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (50% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (32% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 64% và 19%.

So với tuần trước, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng với tiền đồng trong tuần có xu hướng giảm mạnh ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 1,8%/năm; 1,8%/năm và 0,86%/năm xuống mức 1,25%/năm; 1,42%/năm và 3,12%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng giảm nhẹ ở kỳ hạn qua đêm và tăng ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt khác. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm giảm nhẹ 0,01%/năm xuống mức 1,53%/năm, trong khi kỳ hạn 01 tuần và 01 tháng lãi suất bình quân tăng nhẹ lần lượt 0,01%/năm và 0,11%/năm lên mức 1,62%/năm và 2,03%/năm.

Về thị trường ngoại hối, tỷ giá mua, bán VND/USD (cuối ngày) niêm yết trên website của ngân hàng thương mại cổ phần có xu hướng tăng. Đến ngày 2/3/2018, tỷ giá niêm yết ở mức khoảng 22.720/22.790 VND/USD (tăng 20 VND/USD so với ngày làm việc cuối tuần trước ngày 23/2/2018).

H.Y
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn