6 tháng đầu năm: "Choáng váng" nợ ngắn hạn của Tập đoàn Hà Đô tăng gấp đôi

 Mới đây, CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã CK: HDG) đã công bố BCTC hợp nhất bán niên năm 2018 với tổng doanh thu đạt 700 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, trong kỳ vừa rồi, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Hà Đô đạt 648,6 tỷ đồng, giảm 14%, đồng thời, sau khi trừ đi giá vốn bán hàng, lợi nhuận gộp chỉ còn lại 211,7 tỷ đồng, giảm 25,2%.

hd  

Bên cạnh hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính cũng mang về khoản doanh thu 25,4 tỷ đồng, tăng 24,5%, đồng thời Hà Đô cũng ghi nhận khoản lỗ trong công ty liên kết 1,1 tỷ đồng và 24,2 tỷ đồng thu nhập khác.

Mặc dù doanh thu của Hà Đô trong nửa đầu năm ghi nhận mức tăng trưởng âm, tuy nhiên nhờ việc cắt giảm tối đa các loại chi phí, nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế của doanh nghiệp này lần lượt đạt 78,1 tỷ đồng và 79,6 tỷ đồng, tương ứng gấp 3,4 lần và 7,4 lần so với cùng kỳ năm 2017.

hd1 Nguồn: BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2018 CTCP tập đoàn Hà Đô 

Giải trình về vấn đề này, Hà đô cho biết, doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 giảm so với 6 tháng đầu năm 2017 là do trong kỳ vừa rồi, các dự án của Hà Đô chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm mạnh so với cùng kỳ là do Tập đoàn đã trả bớt gốc vay và đa phần các căn hộ đã được bán hàng từ trước Quý II/2018. 

Ngoài ra, trong kỳ, Công ty đã tạm ghi nhận lãi phát sinh từ giao dịch mua rẻ trong quá trình mua Công ty con. Điều này dẫn đến lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2018 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2017.

Được biết, năm 2018 Hà Đô đặt mục tiêu đạt gần 4.302 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng đến 84% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt hơn 851 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 733,8 tỷ đồng, tăng đột biến 169% so với lợi nhuận đạt được năm 2017. 

Tuy nhiên, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, hiện Hà Đô mới chỉ hoàn thành 16,2% kế hoạch doanh thu và 10,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

hd2 Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 CTCP Tập đoàn Hà Đô 

Tính đến ngày 30/6/2018, Hà Đô có tổng tài sản đạt 9.603 tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 22,3% lên mức 3.692 tỷ đồng, đồng thời nợ phải trả cũng tăng 17,5%lên 7.440 tỷ đồng, gấp hơn 3,4 lần vốn chủ sở hữu. Đáng chú ý, trong số này, nợ ngắn hạn của Hà Đô đã tăng gấp đôi so với con số đầu năm lên mức 2.935 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, cổ phiếu HDG giao dịch trên sàn đang có dấu hiệu tăng trở lại, đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, thị giá HDG dừng ở mức 36.300 đồng/CP, tăng 30,8% so với một tháng trước, tương đương vốn hóa doanh nghiệp đạt 3.445 tỷ đồng.

  • Giá vàng miếng đi lên
  • Những dấu hiệu nhận biết túi Dior thật
  • Chuyển sim 11 số thành sim 10 số: Ngân hàng hỗ trợ khách hàng chuyển đổi

Ánh Phượng

Nguồn: www.sohuutritue.net.vn