Quý I, Việt Nam xuất khẩu điều vào Hoa Kỳ chiếm 35% tổng giá trị

.
Tháng 4, giá điều nguyên liệu tại thị trường trong nước giảm. Tại Bình Phước, giá điều tươi giảm 700 đồng /kg xuống còn 32.000 đồng /kg; điều khô giảm 5.000 đồng/kg xuống 41.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, giá hạt điều khô giảm nhẹ 500 đồng/kg, về 39.000 đồng/kg.
 
Giá điều nhân tại Bình Phước cũng có biến động, với điều nhân loại W240 giảm còn 285.000 đồng/kg; điều nhân loại W320 tăng lên 275.000 đồng/kg.
 
Cũng trong tháng 4, khối lượng điều xuất khẩu cả nước ước đạt 29.000 tấn, tương ứng giá trị 282,4 triệu USD.
 
Tính chung 4 tháng, khối lượng xuất khẩu tăng 23% và giá trị đạt 1,04 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.
 
Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm thị phần lần lượt là 34,4%, 13,6% và 13,3% tổng giá trị xuất khẩu hạt điều. Ba tháng đầu năm, trừ Úc, tất cả các thị trường xuất khẩu hạt điều chính của Việt Nam đều tăng mạnh.
 
 
10 thị trường xuất khẩu điều lớn của Việt Nam
 
Khối lượng hạt điều nhập khẩu trong tháng 4 ước đạt 52.000 tấn với giá trị đạt 106 triệu USD. Như vậy tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu 4 tháng đạt 261.000 tấn và giá trị đạt 581 triệu USD, giảm 2,4% về khối lượng nhưng lại tăng 8,5% về giá trị so với cùng kỳ.
KHỔNG CHIÊM

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

Nguồn: www.stockbiz.vn