MB đạt 3.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm 2018

.

Theo Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), tính đến hết ngày 30/6/2018, lợi nhuận trước thuế của của MB và các công ty con đạt 3.800 tỷ đồng, vượt lợi nhuận hợp nhất của ngân hàng này năm 2016 (đạt hơn 3.600 tỷ đồng).

Dư nợ 6 tháng đầu năm của MB đạt 200.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017. Như vậy, chỉ sau 2,5 năm, quy mô tín dụng của MB đã tăng lên gần gấp đôi, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát an toàn ở mức rất thấp, chỉ 1,23%.

MB MB đạt 3.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm. Ảnh minh họa

Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh truyền thống của ngân hàng, MB đang phát triển các mảng kinh doanh tiềm năng khác như bancassurance hay tài chính tiêu dùng. MB cũng đang tiến nhanh sang mảng ngân hàng đầu tư với sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp có tài sản bảo đảm G-Bond. 

Trước đó, trong quý I/2018, các hoạt động kinh doanh của MB đều ghi nhận sự tăng trưởng. Thu nhập lãi thuần tăng gần 30%, đạt 3.011 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gần 68%, đạt 178 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ tăng hơn 65% so với cùng kỳ, đạt 1.746 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.397 tỷ đồng. Như vậy so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 của riêng ngân hàng mẹ là 6.500 tỷ đồng, MB đã hoàn thành gần 27% kế hoạch. Trong ba tháng đầu năm, thu nhập cán bộ, công nhân viên MB đạt trên 27 triệu đồng/tháng.

Tính đến hết quý I/2018, tổng tài sản của MBBank tăng nhẹ 0,4%, đạt 308.032 tỷ đồng. Huy động khách hàng tăng khoảng 3%, đạt hơn 227.000 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng gần 5% so với cùng kỳ, đạt hơn 189.000 tỷ đồng.

Phương Dung

Nguồn: thuonghieuvaphapluat.vn