SSI của ông Nguyễn Duy Hưng xin đổi tên "chứng khoán Sài Gòn"

.

Chiều nay 20.4, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018. Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội đồng Cổ đông đã lắng nghe các Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017; Kế hoạch kinh doanh 2018; Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2017; Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018; Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018; Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2018; Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Sửa đổi một số điều của Điều lệ; Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2018; Miễn nhiệm và bầu thành viên BKS.

Đổi tên sau 19 năm hoạt động

 ssi cua ong nguyen duy hung xin doi ten "chung khoan sai gon" hinh anh 1

Toàn cảnh đại hội

Đặc biệt, một nội dung khác được khá nhiều cổ đông quan tâm là tờ trình về việc đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI, việc đổi tên là nhằm thống nhất tên công ty với mã chứng khoán. Đây là một bước thay đổi cần thiết để tăng nhận diện của SSI đối với các Nhà đầu tư, đặc biệt là các Nhà đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh SSI đã và đang trở thành một thương hiệu có giá trị, được định giá 26,5 triệu USD.

Tăng trưởng ấn tượng

Báo cáo về kết quả kinh doanh trước đại hội, HĐQT SSI cho biết, 2017 là một năm hoạt động thành công của SSI khi thiết lập nhiều mức kỷ lục mới với lợi nhuận hợp nhất trước thuế cao nhất trong lịch sử thành lập công ty.

Cụ thể, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất năm 2017 đạt 3.043,2 tỷ VNĐ, tăng trưởng 19,8% so với năm 2016 và vượt 44,35% kế hoạch kinh doanh 2017 về doanh thu. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.405 tỷ VNĐ, tăng 23% và vượt 32,8% kế hoạch kinh doanh năm. Mức tổng tài sản hợp nhất đạt 18.764,4 tỷ đồng – tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 8.616,2 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của các khối cũng ghi nhận nhiều tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, doanh thu từ Dịch vụ Chứng khoán đạt 1.328,2 tỷ VNĐ, tăng trưởng 53% so với năm 2016, chiếm 43,5% doanh thu toàn Công ty.

Đáng chú ý, SSI tiếp tục gia tăng cách biệt tại vị trí dẫn đầu trên cả hai sàn HOSE và HNX, với thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm 2017 đạt 15,26% - tăng mạnh so với mức 13,04% của năm 2016. Đây là kết quả của quá trình đầu tư nghiêm túc vào việc tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hóa và bổ sung các báo cáo phân tích, khuyến nghị cơ hội đầu tư, phát triển đội ngũ môi giới chất lượng cao và mở rộng các phòng giao dịch, chi nhánh.

 ssi cua ong nguyen duy hung xin doi ten "chung khoan sai gon" hinh anh 2

Năm 2017 cũng ghi dấu thành công của Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư với nhiều thương vụ tư vấn thành công, có quy mô lớn như Tư vấn Chào bán thành công cổ phần tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) với giá trị giao dịch là 396 triệu USD; Tư vấn Bán thứ cấp cổ phần Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE) với tổng giá trị giao dịch 742 triệu USD, Tư vấn Bán thứ cấp cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB) với tổng giá trị huy động đạt 300 triệu USD, tư vấn huy động vốn 230 triệu USD cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG)… Doanh thu mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, đạt trên 111 tỷ VNĐ.

Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính cũng ghi nhận 487,4 tỷ VNĐ doanh thu, chiếm 16% tổng doanh thu toàn SSI và tăng trưởng 33,2% so với năm 2016.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) tiếp tục tăng quy mô tổng tài sản quản lý của khách hàng bên ngoài lên 60,3% so với năm ngoái, đạt 6.112 tỷ VNĐ. Theo đó, doanh thu SSIAM cũng tăng trưởng 67,9% so với năm 2016, đạt 54,6 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư ghi nhận mức doanh thu 1.060,8 tỷ VNĐ, đóng góp 34,7% vào tổng doanh thu của SSI. Với tổng giá trị đầu tư năm 2017 lên tới 3.829 tỷ VNĐ (tính theo giá trị thị trường ngày 31.12.2017), SSI tiếp tục duy trì một cách hiệu quả chiến lược đầu tư giá trị, đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp. Tại thời điểm cuối năm, SSI có 3 Công ty liên kết là Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN), Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN), Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (VFG).

Về kế hoạch năm 2018, HĐQT SSI trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, nhất trí thông qua những kế hoạch phát triển, đầu tư - kinh doanh cho năm 2018, với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 3.410 tỷ, tổng chi phí 1.795 tỷ đồng; từ đó, Công ty dự kiến mang về 1.615 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 115% so với năm 2017.

Năm 2017 là năm tăng trưởng ấn tượng của kinh tế Việt Nam với mức 6,81% so với cùng kỳ - mức cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2017 - vượt kế hoạch đầu năm của Chính Phủ (6,7%) và dự báo của các chuyên gia kinh tế. Đáng chú ý, tăng trưởng cao còn đi kèm với ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát chỉ ở mức trung bình với 3,53%, đồng nội tệ được duy trì ổn định, dự trữ ngoại hối cũng tăng mạnh lên mức gần 52 tỷ USD.

Môi trường kinh doanh tại Việt Nam được cải thiện rõ rệt, thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong năm 2017. Chỉ số VnIndex đóng cửa đạt 984,2 điểm – tăng 48% so với mức cuối năm 2016. Mức vốn hóa thị trường tăng 80,5% so với cùng kỳ năm 2016, tương đương 70% GDP. Thị trường chứng khoán phái sinh chính thức ra đời đã thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư, với 16.300 tài khoản được mở với quy mô giao dịch bình quân tháng 12.2017 đạt 1.600 tỷ đồng/ phiên.

Nguồn: danviet.vn