Tp.HCM: Thêm 7 chung cư không đảm bảo PCCC nhưng chưa công bố

.
Nguồn: dothidiaoc.com