Hà Nội: Doanh số bán nhà quý I/2018 thấp nhất 9 năm qua

.
Nguồn: dothidiaoc.com