Đấu giá dự án Sài Gòn One Tower: Khó có khả năng trúng

.
Nguồn: dothidiaoc.com