Công ty Phát triển Nhà Bình Đa thu về hơn 32,4 tỷ đồng từ đấu giá cổ phần

(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 2,2 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bình Đa, với mức giá khởi điểm là 14.600 đồng/cổ phần.
Phiên đấu giá đã có 5 nhà đầu tư tham dự, với tổng khối lượng đăng ký mua hơn 4,4 triệu cổ phần (cao gấp hai lần khối lượng cổ phần chào bán). Giá đặt mua cao nhất 20.000 đồng/cổ phần; giá đặt mua thấp nhất 14.600 đồng/cổ phần.

Kết quả đấu giá cho thấy 100% số cổ phần tương ứng đưa ra đấu giá đã được bán cho 5 nhà đầu tư, với giá bình quân là 14.736 đồng/cổ phần. Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bình Đa thu về hơn 32,4 tỷ đồng.

Được biết, Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bình Đa hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ với mức vốn điều lệ 150 tỷ đồng./.

Hồng Quyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn