Công ty Xây dựng 1369 bị phạt do vi phạm công bố thông tin

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 259/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (số 37,38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã Ck: C69) đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn về nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 9/9/2017; báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2017; báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2017.

Mức phạt trên được đưa ra theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn