Cà phê Ea Pốk bán hết hơn 5,6 triệu cổ phần

(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 5,6 triệu cổ phần cho Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk , với mức giá khởi điểm là 10.200 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá đã có 3 nhà đầu tư tham dự, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt 5,6 triệu cổ phần (tương đương với khối lượng chào bán). Giá đặt mua cao nhất và thấp nhất cùng mức giá 10.200 đồng/cổ phần.

Kết quả đấu giá cho thấy, 100% số cổ phần đưa ra đấu giá đã được bán cho 3 nhà đầu tư, với giá bình quân là 10.200 đồng/cổ phần. Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk thu về hơn 58 tỷ đồng.

Được biết, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk có vốn điều lệ là hơn 99 tỷ đồng, lĩnh vực hoạt động của công ty bao gồm trồng, sản xuất và chế biến cà phê xuất khẩu, sản xuất và tiêu thụ phân hữu cơ vi sinh, thu mua chế biến cà phê xuất khẩu, chăn nuôi bò thịt, bò giống, bò sữa,…/.

Hồng Quyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn