Ngắm kiến trúc Pháp của bảo tàng 127 năm tuổi ở Sài Gòn

.

Nguồn: batdongsan.com.vn