Hà Nội có thêm khu đô thị mới 45ha tại huyện Đan Phượng

.

Theo quyết định nêu tên, tổng diện tích đất khu vực lập quy hoạch dự án là khoảng 449.684m2. Dự án này có quy mô dân số khoảng 2.316 người.

Nguyên tắc điều chỉnh của dự án là  giữ nguyên ranh giới, không làm thay đổi lớn tính chất, chức năng, quy mô thành phần trong Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đã được thi công xây dựng. Quy hoạch cũng đảm bảo hài hòa với không gian kiến trúc cảnh quan khu vực xung quanh.

Phối cảnh dự án
Phối cảnh dự án

Quy hoạch phải đảm bảo khớp nối, không gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cũng phải phù hợp với quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn thiết kế và các quy định hiện hành. Những nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh sẽ được giữ nguyên theo Quy họạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 01/7/2008.

Sở Quy hoạch & Kiến trúc Hà Nội theo đó sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng tỷ lệ 1/500 tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng để phù hợp với Quyết định này.

UBND huyện Đan Phượng có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch & Kiến trúc tổ chức công bố công khai quy hoạch điều chỉnh để các tổ chức và cơ quan có liên quan cùng nhân dân được biết. Huyện Đan Phượng cũng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. Nhiệm vụ xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật cũng thuộc về UBND huyện Đan Phượng.

Nguồn: dothi.net