Tiếp tục siết chặt tín dụng vào bất động sản

.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, nhất là hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; chủ động theo dõi, cập nhật thông tin để cảnh báo kịp thời các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trong thanh toán điện tử, thanh toán thẻ; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán trên địa bàn theo thẩm quyền;…

siết tín dụng vào bất động sản
Ngân hàng nhà nước tiếp tục yêu cầu siết chặt tín dụng vào lĩnh vực bất động sản.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2018, bảo đảm tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn hoạt động cho vay, xử lý nợ xấu cũ, kiểm soát nợ xấu mới phát sinh.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng cũng phải kiểm soát chặt tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán; tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông; tín dụng đối với khách hàng, nhóm khách hàng lớn; kiểm soát chặt chẽ tín dụng tiêu dùng, đặc biệt là tín dụng tiêu dùng liên quan đến bất động sản; kiểm soát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn vay…

So với cùng kỳ năm 2017, tín dụng bất động sản tính đến cuối tháng 5/2018 tăng trưởng thấp, đạt mức 2,19%. Lý do là, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo, giám sát, thanh tra chặt chẽ đối với các tổ chức tín dụng đảm bảo kiểm soát tốt tín dụng bất động sản.

Nguồn: dothi.net