Hà Nội mới đáp ứng được 44% quỹ đất thanh toán các dự án BT

.

Mới đây, Sở Kế hoạch - Đầu tư TP. Hà Nội đã báo cáo UBND TP thực trạng triển khai các dự án theo mô hình PPP (hợp tác công tư), gồm cả hình thức xây dựng - chuyển giao (BT), xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO). Thế nhưng, trên thực tế, phần lớn các dự án PPP tại Hà Nội đều thực hiện theo hình thức BT. 

Số dự án theo hình thức PPP ở Hà Nội
Tiến độ Số dự án Tổng mức đầu tư (ĐVT: Tỷ đồng)
Đã hoàn thành 8 13.500
Đang triển khai 12 29.000
Đang thực hiện thủ tục đầu tư 95 271.000
Tổng số  115  313.500

Số liệu thống kê cho thấy, Hà Nội còn 115 dự án PPP tính đến năm 2017. Sở Kế hoạch - Đầu tư TP. Hà Nội đã đề xuất xếp 35 dự án vào nhóm ưu tiên triển khai vào hồi tháng 2/2018. Hà Nội cũng đã báo cáo Thanh tra Chính phủ 19 dự án giao thông và môi trường bức xúc dân sinh, đề xuất một số cơ chế đặc thù để sớm triển khai công trình. Bên cạnh đó còn có 9 dự án địa phương đã đủ quỹ đất thanh toán; còn lại 51 không thuộc danh mục dự án cấp bách, trọng điểm ưu tiên triển khai.

Theo đơn vị này, ngoài những vướng mắc về pháp lý thì việc thu xếp quỹ đất thanh toán cho các dự án rất đáng quan tâm. Sở Kế hoạch - Đầu tư cho biết, dự kiến tổng diện tích đất đối ứng là 8.858,5 ha, ước tính tiền sử dụng đất gần 119.000 tỷ đồng. Đa số diện tích đất đối ứng nằm ở ngoại thành như huyện Thanh Oai, Chương Mỹ và Ba Vì. Vậy nhưng, TP. Hà Nội chỉ mới đáp ứng khoảng 44% nhu cầu trong tổng diện tích đất đối ứng dự kiến. Đáng chú ý, nhóm 35 dự án ưu tiên chưa đáp ứng được một nửa.

Hà Nội không đủ quỹ đất để thanh toán cho các dự án BT.
Hà Nội không đủ quỹ đất thanh toán cho các dự án BT. (Ảnh: Bá Đô)

Trên địa bàn TP. Hà Nội, phần lớn các dự án PPP đều được thực hiện theo hình thức BT nên việc không đáp ứng quỹ đất thanh toán, nhất là với nhóm dự án ưu tiên sẽ khiến khả năng thanh toán cho nhà đầu tư không được cân đối. Thực trạng này có thể khiến thủ tục đầu tư bị kéo dài, không đảm bảo tiến độ dự án trong những năm 2016-2020, đặc biệt là những vấn đề bức xúc dân sinh không được giải quyết kịp thời. 

Trong bối cảnh đó, Sở Kế hoạch - Đầu tư TP. Hà Nội kiến nghị, trước ngày 30/8 tới, các cấp chính quyền, sở, ngành cần hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất hoàn thiện. Sở sẽ tiến hành rà soát và trình thẩm định tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp quá hạn chưa trình thẩm định.

Mặt khác, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cần phối hợp cùng Sở Tài nguyên - Môi trường rà soát và giới thiệu quỹ đất thanh toán cho các dự án. Trong đó, tiền sử dụng đất sẽ được tính theo chỉ đạo của TP.

Theo đề xuất của Sở Kế hoạch - Đầu tư, cơ quan chức năng sẽ thực hiện rà soát, kiểm tra và báo cáo UBND TP chỉ đạo từng trường hợp cụ thể đối với 51 dự án không thuộc nhóm cấp bách, trọng điểm, quỹ đất đối ứng chưa được cân đối.

Sở này cho rằng, trường hợp những khó khăn, vướng mắc nói trên sớm được giải quyết thì đến năm 2020 dự kiến TP có 17 dự án PPP hoàn thành, 15 dự án đã phê duyệt, công bố đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và 12 dự án đang triển khai.

Được biết, Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị chính quyền TP. Hà Nội rà soát việc đồng ý chủ trương sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư. Đồng thời, Bộ cũng đã đề nghị Chính phủ dừng xem xét và quyết định sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1/1/2018 đến khi nghị định liên quan tới vấn đề này chính thức có hiệu lực thi hành.

Nguồn: dothi.net