Cần điều chỉnh quy hoạch 1/2.000 cho nhiều khu vực tại Tp.HCM

.

Hiện tại, TP đang hoàn thiện báo cáo rà soát nói trên để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch Tp.HCM.

Kết quả rà soát cho thấy, trên địa bàn TP tồn tại một số khu vực thiếu tính khả thi, thời gian thực hiện quy hoạch kéo dài khiến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, một số khu vực quy hoạch không còn phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của Tp.HCM.

điều chỉnh quy hoạch Tp.HCM
Nhiều khu vực tại Tp.HCM cần được điều chỉnh quy hoạch 1/2.000 để phù hợp với thực tiễn. (Ảnh minh họa. Nguồn: Baodauthau.vn)

Trước thực trạng trên, chính quyền Tp.HCM đã điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị, cụ thể là duyệt điều chỉnh 11 đồ án; điều chỉnh cục bộ quy hoạch, phê duyệt điều chỉnh cục bộ 130 khu vực quy hoạch và tuyến đường giao thông trên địa bàn TP.

Theo báo cáo trên, trong 7 tháng đầu năm nay, Tp.HCM đã tập trung đẩy mạnh việc lập quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị cho các khu vực được đánh giá là động lực và trọng tâm của TP. Đồng thời, công tác này cũng được đẩy mạnh tại các khu vực phát triển sau khi hình thành các tuyến hạ tầng kỹ thuật đô thị (metro, đường chính...), khu vực tái phát triển đô thị.

Toàn Tp.HCM có 600 đồ án quy hoạch phân khu. Trong đó, có 217 đồ án cần được bổ sung nội dung thiết kế đô thị. Được biết, các huyện, quận đã triển khai lập điều chỉnh 79 đồ án.

Nguồn: dothi.net