Volkswagen lên kế hoạch "điện hóa" toàn bộ các mẫu xe vào năm 2030

.
VW đã bàn giao 50 chiếc e-Golf cho thành phố Hamburg, Đức
VW đã bàn giao 50 chiếc e-Golf cho thành phố Hamburg, Đức

Tập đoàn Volkswagen đặt mục tiêu tăng tỷ trọng xe điện trong tổng doanh số bán xe lên khoảng 25% vào năm 2025 thông qua chương trình Roadmap E. Điều đó tương ứng sẽ có từ 2-3 triệu xe điện được giao hàng năm.

Cụ thể, các thương hiệu con của VW sẽ cung cấp tổng cộng khoảng 80 mẫu xe điện mới cho khách hàng vào năm 2025. Cho đến năm 2030, tập đoàn này dự định sẽ điện khí hóa toàn bộ các mẫu xe của mình.

Trong tương lai gần, tại Hamburg (Đức), 50 thành viên của Chính phủ, các doanh nhân, nhân viên các cơ quan nhà nước sẽ được sử dụng xe e-Golf. Trong 3 năm tới, dự kiến họ sẽ chạy khoảng 1,5 triệu km trong thành phố này với mẫu xe e-Golf không phát thải khí CO2. Đây là một phần trong hợp tác giữa VW và thành phố hamburg.

Hiện tại, VW đã bàn giao 50 chiếc e-Golf cho thành phố. Việc sử dụng 50 chiếc xe điện này theo chương trình e-Drive Hamburg 2018 và được hỗ trợ bởi Bộ Giao thông và Cơ sở Hạ tầng Kỹ thuật Liên bang.

"Ngày càng có nhiều người ở Hamburg có khuynh hướng chuyển sang dùng các phương tiện đi lại sạch cho môi trường và không phát thải. Và trên thực tế, chúng ta đã bàn giao 50 xe điện e-Golf cho những nhân vật đại diện cho công chúng tốt nhất, để từ đó thấy được việc từ ý tưởng đã trở thành hành động thực tế," ông Frank Horch, Thượng nghị sĩ về Kinh tế, Vận tải và Cải tiến ở Hamburg, cho biết.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn