Liên doanh Maz Asia giữa Việt Nam và Belarus được cấp hạn ngạch nhập khẩu 40 ô tô

.

Cụ thể Công ty sẽ được nhập khẩu loại xe ô tô sắt xi, động cơ đốt trong diesel, khung gầm đã lắp động cơ và cabin, có khối lượng toàn bộ theo thiết kế là 26,5 tấn. Đây là dòng xe MAZ 6312B5-8475-740P1 (6x4) theo mã HS 87042366.

Công ty TNHH Liên doanh Maz Asia có địa chỉ tại huyện Kim Động, Hưng Yên, vào đầu tháng 2/2018 đã gửi  hồ sơ đăng ký nhập khẩu ô tô theo hạn ngạch thuế quan năm 2018. Số lượng xe được cấp hạn ngạch này nằm trong cam kết của Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Belarus về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tỉa có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn