Thủ tục xét duyệt trúng thầu

.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Đào Văn Tuấn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đặt câu hỏi như sau: Tôi muốn hỏi, trường hợp khi đấu thầu có nhà thầu lúc mở thầu giá nhà thầu cao (không phải là thấp nhất) nhưng khi điều chỉnh sửa lỗi lại giảm 20% so với giá đã dự thầu nên thành thấp nhất và được chọn, vậy có hợp lý không?

Trường hợp bên mời thầu được chỉnh giảm giá mà không có điều kiện cụ thể như thế nào là hợp lệ thì dễ bị tiêu cực (có thể một số thành viên trong tổ chấm thầu kết hợp với nhà thầu để chỉnh lại hồ sơ chi tiết giá...), vậy, trường hợp này xử lý như thế nào? Các nhà thầu tham dự có được phép copy lại bảng chi tiết giá của nhà thầu cao hơn hay không?.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với trường hợp của ông Tuấn, việc sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và quy định tại ghi chú số (1) và số (2) Mục 4 Chương III mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngoài ra, việc xét duyệt trúng thầu đối với gói thầu xây lắp được thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu thầu.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn