APPF-26: Tiếp tục thảo luận các vấn đề hợp tác phát triển trong khu vực

.

Quang cảnh một phiên họp toàn thể của Hội nghị APPF-26 tại Hà Nội

Phát biểu đề dẫn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu chống biến đổi khí hậu, các nước cần chung tay, cần có sự chia sẻ giữa các quốc gia. Các nước đang phát triển cần hỗ trợ từ các nước phát triển không chỉ về tài chính, mà còn về tri thức, kinh nghiệm (cả thành công và chưa thành công).

“Cần thúc đẩy hợp tác giữa Chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Cần xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định rõ quyền, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, ưu tiên nguồn lực cho SDG”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nỗ lực hạn chế các tác nhân có hại cũng như khác phục hậu quả và phòng ngừa phải được thực hiện ở quy mô toàn cầu. Đây là quyền lợi cũng như trách nhiệm của mọi quốc gia, mọi nền kinh tế.


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì phiên họp (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
 
Biến đổi khí hậu là thách thức lớn với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Khu vực này là khu vực dễ bị tổn thương nhất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Nếu không có hành động cụ thể, biến đổi khí hậu có thể khiến người dân gặp rủi ro, nguy hiểm cho nhiều hộ gia đình và nguồn thu của chính phủ, gia tăng nghèo đói, vì thế gây nên sự bất ổn về xã hội, trầm trọng tình trạng bất bình đẳng.

Tất cả những yếu tố này đều cần phải được tính đến trong hoạt động lập pháp và hoạch định chính sách. Thông qua chức năng quyết định ngân sách, phân bổ ngân sách, nghị viện giữ vai trò quyết định thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Các nghị viện phải đảm bảo đưa những cam kết quốc gia và các ưu tiên phát triển bền vững vào quy trình lập ngân sách.

Cũng trong phiên họp thứ ba, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về việc đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch trong khu vực. Đây là dịp để các nghị sĩ trao đổi, thảo luận kinh nghiệm tốt trong hành động của nghị viện để nâng cao hợp tác về văn hóa và du lịch.

Thế giới ngày nay là một thể kết nối toàn cầu, đa dạng về văn hóa và xã hội, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là một khu vực đa dạng và đa văn hóa với tiềm năng to lớn cho phát triển du lịch. Do đó, đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch trong khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và của mỗi quốc gia, góp phần gìn giữ hòa bình, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa các nước.

Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ bước vào phiên họp toàn thể cuối cùng, thảo luận về tăng cường hợp tác và các vấn đề như: Vai trò của APPF trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác vì phát triển bền vững và tăng trưởng cho tất cả ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương... Theo chương trình, Diễn đàn lần này sẽ Thông qua các Nghị quyết và Tuyên bố chung APPF Hà Nội.
Thục Anh
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn