Rơi giấy tờ

.

Khoảng 5h15 – 6h45 ngày 22/03/2018 tại nhà văn hóa Thanh Xuân tôi có đánh rơi 01 chiếc vì mầu đen bên trong gồm những giấy tờ sau: 02 chiếc đăng ký xe ô tô bản gốc, BKS: 30A-600.60 và 29D – 070.51, 01 bằng lái xe ô tô, 01 Chứng minh thư nhân dân. Tất cả đều mang tên Nghiêm Diệp Thương. Ai nhặt được vui lòng liên hệ với Thương theo số điện thoại: 0912796698. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

Nguồn: anninhthudo.vn